Denna tidning utges av Linköpings Science Fiction-Förening och utkommer med fyra nummer per år.
Adressen till föreningen är:
LSFF, c/o Andreas Björklind
Fanjunkaregatan 9
582 46 Linköping.
Redaktör och ansvarig utgivare för detta nummer är Tommy Persson. Medhjälpare var Roger Klein. Teckningarna i detta nummer är gjorda av Roger Klein, Mats Öhrman, Nicholas Wennerberg och Sven Berggren.

Omslagsbilden är tecknad av Mats Öhrman och baksidesbilden av Nicholas Wennerberg.
Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den
20 Maj
Material skickas eller lämnas till Tommy Persson.
Material på elektronisk form kan skickas till tpe@ida.liu.se.
Planerade aktiviteter som ska in i kalendariet meddelas till Carina Björklind 013-274463.


LSFF:s hemsida