Ordförandespalt

Andreas Björklind
I den här spalten fattar jag mig kort. Jag kommer bara att berätta vilka som sitter i 1993 års styrelse. Jag sitter kvar som ordförande. Tommy Persson är kvar som kassör. Som ny sekreterare ser vi Lars Johansson. Jukka Nylund och Martin Howard är ledamöter. Vi kommer att sammanträda i fall det behövs och om du vill att styrelsen skall göra något är du välkommen att prata med någon av oss.

En sak som måste göras bättre än tidigare år är reklam för föreningen. Om du har några förslag på hur reklamen kan göras tilltalande och väl synligt får du gärna komma med synpunkter. Om du vill vara med och arbeta med reklam är du härmed inbjuden!

Till sist en fråga till dig som inte kommer till medlemsmötena för att du inte tycker att de ger något. Vad skulle du vilja att medlemsmötena skall handla om? Vilken form vill du att medlemsmötena skall ha? Om du har några som helst synpunkter på medlemsmötena vill jag att du berättar detta för någon i styrelsen så skall vi försöka göra dem lockande för fler medlemmar!

FIAWOL!


LSFF:s hemsida