På kongressfronten mycket nytt

Carina Björklind

För tredje året i rad arrangerar nu några av LSFF:s medlemmar ConFuse 93. Det är fråga om en hel helg med möjlighet att träffa science fiction-läsare från hela landet. Det brukar framför allt komma mycket folk från Stockholm. Dessutom kommer vår hedersgäst, en amerikansk författarinna vid namn Nancy Kress och i hennes sällskap Mary Stanton, fantasyförfattarinna. Som om inte det var tillräckligt kommer också Börje Crona, ett välkänt namn för många som har vuxit upp med science fiction på svenska. Crona är en av våra få svenska science fiction-författare. Det blir ett späckat program med föredrag, paneldebatter, diskussioner och filmer under hela helgen. Tidigare år har vi haft drygt sextio deltagare, men antalet föranmälda är mycket större i år än tidigare, så det finns alla chanser att ConFuse 93 blir välbesökt! Kommittén består av Andreas Björklind (ordförande), Britt-Louise Viklund (programmet), Jukka Nylund (film), Hans Persson (kongressbok och quiz) och Carina Björklind (gäster och reklam). Dessutom är Tomas Karlsson, Magnus Redin, Peter Nordgren, Martin Howard och Mats Öhrman engagerade i olika aktiviteter.

Vill du veta mer, kan du ringa till Carina Björklind, 013-274463. Att delta kostar 275 kronor fram till 30 april och 300 kronor därefter, och i dörren. Det finns också endagsavgifter vid dörren. Alternativt kan du bli stödjande medlem för 50 kronor och får då kontinuerlig information. Dessa pengar dras av när du omvandlar till fullständig medlem. Betalar gör du till ConFuse 93/Björklind, postgiro 488 19 24 -- 7. Adressen till ConFuse 93 är c/o Björklind, Fanjunkaregatan 9, 582 46 Linköping.

Conscience 93 går 13 -- 15 augusti i Stockholm. Hedersgäst är Jerry Pournell och tema för kongressen är cyberspace och baltisk fandom. Ett antal svenska gäster kommer det att bli men vilka är inte klart ännu. Kommittén utlovar en spännande kongress där många av de nya datorteknikerna, till exempel AI, nanoteknik, cyberspace, virtual reality med mera kommer att vara centrala. Det blir föredrag, paneler, filmer, utställningar och mycket annat. Till exempel hoppas de kunna visa demonstrationer av ''spacade datorprogram''. Stödjande medlemskap kostar 50 kronor, kongressavgiften kommer att ligga i storleksordningen 300 kronor, exakt hur stor beror på hur det går med sponsringsförsök. Betalar gör man till postgiro 436 32 00 -- 9, betalningsmottagare Fanytt/Conscience 93. Mer information kan fås från Ahrvid Engholm, Renstiernas gata 29, 116 31 Stockholm.

Sigma TC planerar att arrangera en kongress i Saltsjöbaden i sommar, i slutet av augusti. Inblandade är bland annat Wolf von Witting och Lars Olov Strandberg. Det kommer enligt Wolf att bli en mys-con, vilket brukar innebära att programmet är ganska avslappnat, och att huvudsaken är att kunna umgås med andra fans. Mer information kan fås från Wolf von Witting, Mörtgatan 10, 133 43 Saltsjöbaden.

FinnCon 93 hålls 7 -- 8 augusti 1993 i Helsingfors, i gamla studenthuset. Hedersgäster är Terry Pratchett och Bryan Talbot, samt en tredje hedersgäst som ännu inte är klar. Finnarna har som vanligt ingen kongressavgift.

Intersection, världskongressen i science fiction 1995 kommer att bli i Glasgow, Skottland. Mer information kan du få från de svenska agenterna Carina och Andreas Björklind, Fanjunkaregatan 9, 582 46 Linköping, 013-274463. Priset fram till världskongressen i Chicago i augusti är som följer: Stödjande medlemskap 170 kronor, deltagande medlemskap 580 kronor. Betala till Intersection/Björklind postgiro 488 19 24 -- 7.


LSFF:s hemsida