Rapport från SFSF:s årsmöte

Carina Björklind
Den 30 januari hade Skandinavisk Förening för Science Fiction (SFSF) årsmöte. Utsänd från LSFF var Carina Björklind som sedan några år sitter i SFSF:s styrelse och Andreas Björklind. SFSF har varit ganska inaktivt ett tag, men till ny ordförande valdes Catharina Wrååk som är redaktör på Wahlströms Ungdomsböcker. Catharina är full av idéer och har alla chanser att lyckas med att rycka upp föreningen från den dvala den har befunnit sig i några år.

SFSF har trots namnet huvudsakligen varit en Stockholmsförening, men utgivningen av Spektra SF, som tidvis har hållit mycket högre kvalitet än vad vi sett till på senare år, har gjort att de har haft medlemmar i hela Sverige och till viss del också i övriga norden. Föreningen var mycket aktiv på 70-talet men hade som förening en svacka under i stort sett hela åttiotalet. En bidragande orsak var att alla vitala krafter drogs in i arbetet med SF-Bokhandeln, som då drevs ideellt av SFSF.

Den nya ordföranden tänker dock ändra på detta. Föreningen har beslutat att arrangera regelbundna möten, dels medlemsmöten en gång i månaden, och dels en fortsättning med de bokdiskussioner som funnits under ett par år, men under mer regelbundna former. I slutet på februari hade SFSF sitt första medlemsmöte i sin lokal i Stockholm. Det dök upp några nya ansikten och med tanke på att informationen inte hunnit gå ut till medlemmarna om detta första möte så var inte uppslutningen så illa.

Det är svårare att sia om vad som kommer att hända med medlemstidningen. Två olika redaktioner har fått i uppdrag att göra en tidskrift, dels Maths Claesson som arbetar på en litterär tidskrift som kommer att innehålla en del medlemsrelaterat material, dels har Mats Lignell i uppdrag att göra Spektra SF. Båda projekten lär vara på gång men det går ganska trögt.

Personligen så tror jag att SFSF:s nyvaknande kommer att innebära en vitamininjektion även för oss här i Linköping. LSFF kommer att må bra av att aktiviteten stiger i Stockholm, och Fantastika 94 är redan på planeringsstadiet.

För några år sedan fanns ett samarbete mellan SFSF och LSFF, så att man kunde vara medlem i båda föreningarna till reducerat pris. Om LSFF:s medlemmar vill kan jag arbeta för att återuppta det samarbetet. Vad som nu är överenskommet är att vi skriver om varandra i medlemstidningarna.

Medlemskap i SFSF kostar 100 kronor och innebär att man får Spektra SF när den kommer ut, Spektra After the Alfa som recenserar alla Nebula-nominerade böcker och 5% rabatt i SF-Bokhandeln när man handlar för över 1000 kronor.


LSFF:s hemsida