Redaktörens spalt

Tommy Persson
Först vill jag påpeka ett fel i förra numret av Månbladet. På sidan 29 längst ned i vänstra spalten i intervjun med Ian McDonald så står det att GJ ställde en fråga. Detta är fel. Det var Cecilia Henningsson som ställde frågan och inte Gunilla Jonsson.

Nu över till två fel i detta nummer. Båda felen är faktafel och återfinns i artikeln ''Rumour Control'' av English Bob. Först så är det påståendet att ''director's cut'' av Blade Runner inte skulle vara director's cut utan en film som en filmentusiast hittade i ett förråd. Det ligger till så att en film hittades i ett förråd och denna film släpptes på ett fåtal biografer i USA. Det är möjligt att denna version kallades director's cut i vissa sammanhang men det var en felaktig benämning. Denna version blev väldigt populär så detta ledde till att Ridley Scott gjorde en ''äkta'' director's cut. Det andra felet är påståendet att Sneakers bara skulle ha gått en vecka på Sandrews i Linköping. Filmen går fortfarande och är inne på minst sin fjärde vecka.

För att fylla ut spalten så vill jag återigen som ansvarig utgivare för denna tidning påpeka att allt som skrivs i spalten ''Hänt sen sist'' av Karen Birchlime bör betraktas som osant. Det finns förstås saker i spalten som är sanna men man bör se upp då även sådant som inte låter överdrivet kan vara osant.


LSFF:s hemsida