Betalande medlemmar

Följande personer har betalat medlemsavgiften. Ni som inte står med på denna lista borde betala.

1.
Per Westling
2.
Andreas Björklind
5.
Carina Björklind
6.
Harald Nautsch
7.
Jukka Nylund
8.
Niklas Järvstråt
12.
Pär Emanuelsson
14.
Lennart Staflin
16.
Kjell Enblom
18.
Thomas Padron-McCarthy
20.
Sven L Eriksson
21.
Stefan Wrammerfors
24.
Mats Öhrman
26.
Hans Persson
28.
Roger Klein
32.
Johan Zenk
37.
Britt-Louise Viklund
40.
Michael Andersson
44.
Joakim Verona
47.
Tomas Karlsson
49.
Peter J Nilsson
50.
Bernt Nilsson
53.
Lars-Arne Karlsson
54.
Michael Pargman
55.
Jan Drehmer
57.
Peter Nordgren
62.
Nicholas Wennerberg
64.
Christer Pettersson
67.
Magnus Redin
71.
Magnus Olsson
80.
Calle Dybedahl
83.
Martin Högvall
87.
Mats Persson
88.
Johan Herber
91.
Rolf Eriksson
93.
Sven Berggren
94.
Joakim Feldt
96.
Thomas Rosén
98.
Lennart Karlsson


LSFF:s hemsida