Bokmötesböcker

Här är en lista på de böcker som vi kommer att ha på bokmötena framöver.

Roger McBride Allen: The Ring of Charon
Michael Armstrong: Agviq
Terry Bisson: Voyage to the Red Planet
Ben Bova: Mars
Michael Crichton: Jurassic Park
William Dietz: Mars Prime

Joe Haldeman: The Hemingway Hoax
Elisabeth Hand: Winterlong , Æstival Tide
Lisa Mason: Arachne
Terry Pratchett och Neil Gaiman: Good Omens
Kim Stanley Robinson: Pacific Edge, Red Mars
John Stith : Redshift Rendezvous
Sheri Tepper: Raising the Stones
Robert Charles Wilson: The Divide
Jack Womack: Heathern


LSFF:s hemsida