Ordförandespalt

Andreas Björklind
I maj 1993 fyllde LSFF fem år. Av den anledningen har vi börjat planera någon aktivitet under hösten för att fira föreningens liv och leverne. Ett förslag är att anordna ett ''öppet hus'' eller en mini-kongress en dag under hösten. Preliminärt skulle en lördag i oktober passa bra. För att planera detta och för att kläcka mängder av goda idéer kommer det att hållas flera planeringsmöten under augusti och september. Det första planeringsmöte är planerat att hållas den 31:a augusti (detaljer i kalendariet). Kom dit med dina åsikter kring en minicon eller liknande. Vad är intressant? Hur mycket program skall finnas? Skall vi visa film?

En stor anledning till att göra en utåtriktad satsning under hösten är att vi behöver nya medlemmar till LSFF. Under de senaste åren har tillströmningen varit ungefär lika stor som avrinningen vilket inte är tillfredsställande. Låt oss försöka värva nya medlemmar bland arbetskamrater, kurskamrater, klasskamrater, släkt, vänner och livsmedelsbutikspersonalen!

Vi kan lätt hitta på något inspirerande evenemang till hösten. Något att visa upp för intresserade och nyfikna: det här är LSFF! Men samtidigt skall det vara något som inspirerar oss själva till att fortsätta verksamheten i Europas kanske mest lyckade science fiction-förening (enligt Mary Stanton till Locus)!

FIAWOL!


LSFF:s hemsida