Redaktörens spalt

Tommy Persson
Detta nummer är lite försenat. Detta beror mest på att att det inte fanns tillräckligt med material färdigt i början av juni då det var planerat att detta nummer skulle komma ut. Förhoppningsvis så kommer nästa nummer ut i början av oktober.

En nyhet med Månbladet är att vi fått ett ISSN (internationell standardserienumrering för seriella publikationer) som är 1104 -- 0890. De sju första siffrorna är själva numret och den åttonde siffran är en kontrollsiffra.


LSFF:s hemsida