Amatörfilm och LSFF

Roger Klein
Sedan ungefär ett år tillbaka finns det inom LSFF en studiecirkel som ägnar sig åt videofilmning. Lars Johansson var en av initiativtagarna till cirkeln. Han tyckte att det inom LSFF, som är en väldigt aktiv förening, borde vara på sin plats med en amatörfilmgrupp som försöker göra egna små science fiction-filmer. Därmed var det hela igång.

Inledningsvis ägnade sig filmgruppen åt att spåna på ett manus till en ambitiös science fiction-film i bästa Blake's 7-stil. Flera möten ägnades åt att utifrån den grundläggande idén få ihop ett komplett manus med scenario- och karaktärsbeskrivningar samt någorlunda flytande dialog.

Ungefär samtidigt som de flesta scenerna till manuset började bli färdigskrivna startade vi en studiecirkel genom Studiefrämjandet. Denna studiecirkel, som alltså fortfarande pågår, möjliggör regelbunden tillgång till videokamera. Vi insåg med en gång att vi måste lära oss vissa grunder om filmberättande innan vi tog itu med huvudfilmen. Därför började vi att göra en del små kortfilmer och liknande för att lära oss mer om saker som kamerateknik och ljussättning. Vi har övat oss att filma actionscener, dialog och enklare hemspecialeffekter (recept på blod: rör ihop sirap, mjöl och röd karamellfärg i lagom proportioner). Vidare har vi fascinerats av de rundgångseffekter som uppstår då man filmar den monitor som visar vad kameran registrerar.

Ett problem har varit att få folk att ställa upp som skådespelare för att öva sig i denna ädla konst. Förutom mig själv har Joakim Verona varit en av de tappra som vågar att leva ut framför kameran. Lars Johansson har visat sig vara föreningens självskrivne stuntkoordinator. Skådespelarproblemet kan man dock kringgå genom att göra dokumentärfilmer. Under ConFuse 93 samlade medlemmar ur filmgruppen på sig material av den dokumentära sorten.

När råmaterialet till en film är färdiginspelat är nästa steg att klippa ihop de användbara bitarna till en färdig film. Även detta har vi tillfälle att ägna oss åt då vi har tillgång till Studiefrämjandets redigeringsutrustning (som för övrigt också används av TV Linköping). Därigenom har vi hittills lyckats att förfärdiga några kortfilmer, ett kunskapstest om science fiction-filmer och en liten ConFuse 93-dokumentär.

Filmcirkeln är en fortlöpande aktivitet inom LSFF, och alla föreningens medlemmar är mycket välkomna. Det spelar ingen roll om du vill stå framför eller bakom kameran, eller om du bara är allmänt nyfiken. Kom och se vad vi gör! Om tillräckligt många blir intresserade kanske vi så småningom till och med kan ta itu med den stora huvudfilmen.


LSFF:s hemsida