Bokmötesböcker

Här är en lista på de böcker som vi kommer att ha på bokmötena:

Joe Haldeman: The Hemingway Hoax
Terry Pratchett och Neil Gaiman: Good Omens
Norman Spinrad: Russian Spring
Neal Stephenson: Snow Crash
John Stith: Redshift Rendezvous
John Varley: Steel Beach
Vernor Vinge: A Fire Upon the Deep
Kate Wilhelm: Death Qualified: A Mystery of Chaos
Connie Willis: Doomsday Book
Jack Womack: Heathern

Här följer ett urval av böcker rekommenderade av tidskriften Locus, utkomna 1991 och 1992. Alla de här kommer vi inte att hinna med på bokmötena under 1994. Vi kommer därför att stryka böcker som vi bedömmer som mindre intressanta. Urvalet görs under bokmötena den närmaste framtiden. I kalendariet hittar du alltid angivet vilken bok vi diskuterar varje gång.

Kevin Anderson och Doug Beason: The Trinity Paradox
Eleanor Arnason: A Woman of the Iron People
John Barnes: A Million Open Doors
Greg Bear: Anvil of Stars
Michael Bishop: Count Geiger's Blues
James Blaylock: Lord Kelvin's Machine
Emma Bull: Bone Dance
Pat Cadigan: Synners
Orson Scott Card: Xenocide
Orson Scott Card: The Memory of Earth
C.J. Cherryh: Heavy Time
C.J. Cherryh: Chanur's Legacy
C.J. Cherryh: Hellburner
Arthur Clarke och Gentry Lee: The Garden of Rama
Greg Egan: Quarantine
Kate Elliott: Jaran
Mark S. Geston: Mirror to the Sky
Joe Haldeman: Worlds Enough and Time
Ernest Hogan: High Aztech
Robert Holdstock: The Fetch
Alexander Jablokov: A Deeper Sea
Damon Knight: Why Do Birds
Megan Lindholm: Alien Earth
Paul McAuley: Eternal Light
Anne McCaffrey: All the Weyrs of Pern
Anne McCaffrey: Crystal Line
Maureen McHugh: China Mountain Zhang
Laura J. Mixon: Glass Houses
Judith Moffett: The Ragged World
Frederick Pohl: Mining the Oort
Robert Reed: The Remarkables
Frank M. Robinson: The Dark Beyond the Stars
Dan Simmons: Summer of Night
Dan Simmons: The Hollow Man
Sheri Tepper: Sideshow
George Turner: Brain Child
Jack Vance: Ecce and Old Earth
Joan Vinge: The Summer Queen
Walter Jon Williams: Aristoi


LSFF:s hemsida