Ordförandespalt

Andreas Björklind
Höstens aktiviteter rullar på. Äntligen har LSFF ett riktigt bokskåp till vårt fina science fiction-bibliotek! Kom gärna på nästa medlemsmöte och titta på bokskåpet och innehållet. Det står hemma hos kassören, Tommy Persson.

Det har kommit förslag till att föreningens intäkter från godisförsäljningen skall gå till att köpa in ny science fiction-litteratur till biblioteket. På medlemsmötet i september var alla överens om att detta var en bra idé. Det går utmärkt att lämna reda pengar till detta syfte. Om du har några förslag på böcker som skulle platsa i föreningens bibliotek: kom till ett medlemsmöte och berätta! Du kan också prata med någon av oss styrelsemedlemmar. Den första boken som kommer att köpas in är antagligen den nya Encyclopedia of Science Fiction. På medlemsmötet diskuterades vilka slags böcker som lämpar sig för nyförvärv till LSFF-biblioteket. De flesta var överens om att allmänna referensverk i science fiction-genren i första hand är intressanta.

Än en gång: värva fler medlemmar! Vi behöver nya och energiska medlemmar om föreningen skall utvecklas!

FIAWOL!


LSFF:s hemsida