Redaktörens spalt

Tommy Persson
För att uppehålla traditionen med försenade Månblad så har jag slöat lite extra denna gång. Mest beror det på att det är tråkigt att transkribera och rätta till engelska. Om någon tycker detta är roligt så tveka inte att ta kontakt med mig.

Om allt går bra så bifogas en lista på vad som finns i föreningens bibliotek med detta Månblad. Där kan ni också se en donationstatistik. Saknas ditt namn? Gör i så fall något åt det.

Jag kan också nämna att om ni vet vad gopher i datavärlden är så kan ni komma åt LSFF-relaterat material (bland annat Månbladen) på gopher.lysator.liu.se och standardporten 70. Till nästa nummer kanske jag skriver en artikel om gopher och likande företeelser.


LSFF:s hemsida