Utblick mot zinnevärlden

Nedanstående fanzinerecensioner är skrivna av Hans Persson.

Spektra SF 46. Medlemstidning för SFSF; Carl-Mikael Zetterling, Eklidsvägen 5, 146 40 Tullinge.

Efter ett långt uppehåll så kommer det äntligen ett nytt nummer av Spektra SF. Elaka tungor påstår att det är en hoax och att det i själva verket är Lennart Uhlin eller någon annan som satt ihop det. Jag vet inte och jag tycker nog egentligen inte att det spelar någon roll heller. Huvudsaken är ju att det kommer en tidning, inte vem som gör den. Så länge det ser bra ut, vilket jag tycker att det gör, så bryr jag mig inte så noga om vem som är redaktör. Innehållet består av en presentation av Asimov's Science Fiction, diverse recensioner, en introduktion till fandom (tidigare publicerad i Horisont) en presentation av vilka science fiction-böcker som kommer att ges ut på svenska under hösten och till slut en lång lista på vilka science fiction-böcker som har publicerats på engelska de senaste månaderna. Förutom listan över de engelska böckerna som upptar fem sidor av sexton så tycker jag att innehållet är bra. Hoppas bara att det verkligen kommer fler nummer också. Löften om uppryckning av Spektras publiceringstakt har vi hört tidigare men då har det inte hänt något.

SFF-Bulletin 81. Medlemsorgan för SFF; Martin Andreasson, Industrigatan 1, 112 46 Stockholm.

I det här numret av SFF-Bullen så bjuder Holger Eliasson på en lång beskrivning av jakt med falk som jag tyckte var trevlig, bortsett från ett par stycken helt onödiga personangrepp. Dessutom finns någon slags poesi som jag inte riktigt förstod mig på.

Science Fiction-Journalen 163. Ahrvid Engholm, Renstiernas Gata 29, 116 31 Stockholm; 50 kronor för 8 nummer.

SFJ ser ut som den brukar, det vill säga ett dubbelvikt A3 fullspäckat med nyheter. Eftersom SFJ börjar närma sig femton års ålder så bjuder Ahrvid på en liten historisk tillbakablick i det här numret.

Horisont 8. Martin Andreasson, Industrigatan 1, 112 46 Stockholm; 30 kronor för 5 nummer eller via SFF.

Även detta fanzine ser ut som det brukar. Först lite nyheter om vad som händer bland fans i Sverige, efter det två betraktelser över den nya science fiction-encyklopedin som nyligen har kommit ut och sist anmälningar av de fanzines som inkommit sedan föregående nummer av Horisont. Rekommenderas om du inte redan får det.

Mirrorshades and a Pentagram 1. Daniel Skyle, Brunnsvägen 52, 291 43 Kristianstad.

En neofan har stuckit upp huvudet och gett ifrån sig ett fanzine. Han verkar vara utrustad med bra hörselskydd -- varje exemplar av fanzinet är en originalutskrift från en matrisskrivare. Innehållet är som det ska vara i ett förstagångsfanzine; presentation av utgivaren, en novell och lite snack. Förhoppningsvis kommer det fler nummer, helst lite fylligare.

Zugzwang 1. Kim Huett, P.O. Box 679, Woden ACT 2606, Australia.

Den här lilla A5-blaskan damp ner häromsistens från en helt okänd person. Förutom en del trevligt småprat så innehåller det en artikel om hur fanzines har evolverat genom de olika fanniska tidsåldrarna.


LSFF:s hemsida