Hur man blir medlem

Medlemsavgiften för 1994 är ännu ej bestämd. Om ni anmäler till någon i styrelsen att ni vill bli medlem så får ni ett inbetalningskort senare. Gamla medlemmar får automatiskt inbetalningskort med nästa nummer av Månbladet.


LSFF:s hemsida