Kalendariet

Carina Björklind
Adresser och telefonnummer till viktiga platser: Andreas och Carina Björklind, Fanjunkaregatan 9, 582 46 Linköping, 013-274463; Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 582 48 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Alsättersgatan 4B, 582 48 Linköping, 013-174364; Calle Dybedahl och Cecilia Henningsson, Arrendegatan 13, 583 32 Linköping, 013-211751; Britt-Louise Viklund, Hospitalsgatan 52, nb, 602 27 Norrköping, 011-239745; Roger Klein, 013-171548;

Utöver aktiviteterna i kalendariet kommer förstås filmdagar och andra aktiviteter att spontant arrangeras. Kom på något möte eller kontakta mig för senaste nytt! En förutsättning för att kalendariet skall fungera är att ni meddelar mig när ni planerar olika aktiviteter! Det är sällsamt tyst i min telefonsvarare.


LSFF:s hemsida