Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i LSFF till årsmöte tisdagen den 1 februari 1993 klockan 19.00. Platsen är Medborgarskolans lokaler (Hospitaltorget), Linköping. Dagordningen är den normala årsmötesdagordningen.


LSFF:s hemsida