Ordförandespalt

Andreas Björklind
I slutet av januari kommer LSFF att anordna en medlemsvärvardag; lördagen den 29:e januari 1994. Vi kommer att visa information om LSFF, science fiction och science fiction-rörelsen. Meningen med satsningen är kort och gott att få fler medlemmar till föreningen. Ett av medlen för att nå detta mål är att vi anordnar dagen i Medborgarskolans lokaler i centrala Linköping. På så sätt tror vi att vi kan locka fler intresserade till evenemanget. Förutom ren information i form av utställningar kommer det att bjudas på olika former av programpunkter i mini-kongressformat.

På tisdagen efter medlemsvärvningen -- det vill säga den 1:a februari 1994 -- avhålls LSFF:s årsmöte i samma lokaler. Vår förhoppning är att vi genom att tillfälligt vara i större lokaler på dessa två möten lockar medlemmar som annars inte kommer på medlemsmöten. Som vanligt kommer vi att anordna fika-försäljning och filmvisning. Om du har idéer och förslag till uppläggningen och genomförandet av dessa två dagar är du mycket välkommen! Tag kontakt med någon i styrelsen eller kom på något av mötena under januari och prata med de närvarande. Låt oss göra de bägge mötena i Medborgarskolan till de första i en rad inspirerande möten under 1994!

FIAWOL!


LSFF:s hemsida