Redaktörens spalt

Tommy Persson
Till detta nummer har ingen utom Hans varit speciellt flitig att producera material. Detta medförde att detta nummer har framställts snabbare än andra nummer. I praktiken betyder det att korrekturläsningen har blivit lidande men det får ni leva med. Av ekonomiska skäl är vi tvungna att lämna in numret till tryckning innan jul.

Detta nummer blev alltså bara 36 sidor men det kompenseras av att nummer 18 var 44 sidor. Så årets fyra nummer har 40 sidor i snitt. Det finns väl inget krav på minst 40 sidor men målet för mig är att varje nummer ska vara minst 40 sidor. Så skriv mer artiklar till nästa nummer.

När man skriver en artikel och vill använda det engelska uttrycket ''suspension of disbelief'' så är det väldigt svårt att hitta en bra svensk motsvarighet. Några varianter jag stött på är följande: ''upphävande av misstro'' (Filmnet, Basic Instinct), ''overklighetens misstro'' (Bio, Basic Instinct) och ''spänning och misstro'' (Filmnet).


LSFF:s hemsida