Utblick mot zinnevärlden

Nedanstående fanzinerecensioner är skrivna av Hans Persson.

Virkbilagan. Ahrvid Angholm, Renstiernas Gata 29, 116 31 Stockholm, epost: ahrvid@sfbbs.edvina.se, utkommer varje vecka.

Virkbilagan kommer till största delen ut elektroniskt men går även att få i pappersupplaga om man är snäll. Varje nummer brukar innehålla ungefär ett halvdussin sidor med småprat. Det brukar oftast vara uppdelat efter ämne men inte riktigt så genomarbetat så att jag vill kalla det för artiklar. Det känns mer som om Ahrvid sitter och berättar om olika saker för läsarna rakt ur skallen vilket tydligen också är ganska nära sanningen. Lite axplock ur de senaste numren: Avgångshysteri, New Age-flum, Kalcon (kongress i Göteborg), skrivande ...

Den mystiska planeten 5. Jessica Santesson, Snickaregatan 5B, 711 31 Lindesberg.

Ett mycket trevligt fanzine där Jessica berättar om när hon och Tony fick barn och samtidigt diskuterar debatten ''Children in Science Fiction'' från senaste ConFuse. Det finns även en betraktelse över hur det är att alltid haka på trenderna efter att de har blivit omoderna igen och en kongressrapport av Mika Tenhovaara från MysCon 9 (den får väl nästan betraktas som historia då kongressen faktiskt hölls på 80-talet).

Futurum 4. Mika Tenhovaara, Granövägen 91, 2tr, 151 64 Södertälje.

I det här numret av SF-författarsällskapet så presenteras en författarcirkel samt ett flertal ord och begrepp som har med litteratur och skrivande att göra förklaras (till exempel eufemism, oxymoron, parafras och prosopopoeia).

The Frozen Frog 7. Benoit Girard, 1016 Guillaume-Boisset, Cap-Rouge, Quebec, Kanada, G1Y 1Y9.

Trots att det här fanzinet ges ut i en franskspråkig del av Kanada så är det på engelska, som tur är. Det innehåller en och annan artikel, lite bokrecensioner men framför allt en stor brevspalt som man ibland skulle kunna missta för artiklar.


LSFF:s hemsida