Ängeln

Mats Öhrman
En ängel sover i staden och inget stör hans sömn. Han ligger djupt ner under, bak pansar och keramkomposit. Mönster av bleka ljus fladdrar över hans anlete, men det är signaler som ingen ser.

***

--- Han är vår, sade luftvärnskommendören. Det var våra granater som fick honom på fall. Ingen skall ta honom ifrån oss. Han är vår trofé.

--- Helt klart är han en strategisk tillgång, sade generalen. Han influerar både strategi och taktik. Har vi honom har vi Gud på vår sida, ja, vi har både rätt och överhöghet.

--- De politiska implikationerna är klara, sade borgmästaren. PR-värdet är ofattbart. Vi måste ha hans uttalande och foto, och lansera en kampanj.

--- Hans vävnad måste bevaras, sade doktorn. Jag har prover att ta. Han måste studeras, och granskas in i minsta detalj. Hans DNA skall analyseras, liksom cellstruktur och hormonbalans.

--- Vår lag säger inget om änglar, sade domaren, inget om budbärare från Gud. Han har inga rättigheter, då han saknar plats och position. Han måste tas i förvar, det är blott för hans eget bästa. Han måste inlemmas i vårat system.

$$

Det sover en ängel under staden, fängslad i cryosuspension. I ett nersläckt valv ligger hans kropp i bojor av is. Ovan honom ligger staden i ruiner, täckt av rankor och gräs.

Det finns ej mer någon domare, general eller doktor. Ingen människa stör lugnet, där är tystnad och frid.


LSFF:s hemsida