ConFiasko 95

Då ConFuse blev inställt så arrangeras istället ConFiasko 95 för LSFF:s medlemmar och andra intresserade. Kongressavgiften för icke-medlemmar är 80 kronor och då blir man medlem i LSFF. Planeringen är just nu inte så klar men det är tänkt att bli aktiviteter hemma hos Tommy Persson med start fredag 9 juni klockan 19 och sedan håller vi på till söndag 11 juni så länge vi orkar. Preliminäridé är science fiction-teveserie på lördag och söndag dag parallellt med friluftsaktiviteter som bangolf för det som inte orkar titta på teve. Fredag och lördag kväll skulle kunna vara ''LSFF-fest'' respektive kongressmiddag (Sandra?). Kom på medlemsmötet och hjälp till och planera. Vill du ha mer information så kontakta Tommy Persson (013-173249).
LSFF:s hemsida