Medlemsmötena fortsätter som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka och Calle Dybedahl och Tommy Persson är ansvariga för planeringen. Den senaste tiden har vi haft en novell till varje bokmöte och detta har fungerat väldigt bra. Vilken novell det blir brukar bestämmas 1 -- 2 veckor innan bokmötet och meddelas via LSFF:s mailinglista eller via ryktesspridning. Ring Tommy eller Calle för muntligt besked.

Utöver aktiviteterna i kalendariet kommer förstås filmdagar och andra aktiviteter att spontant arrangeras. Kom på något möte eller kontakta Tommy Persson för senaste nytt!

1/6
Bokmöte hos Hans Persson klockan 19.00.

2/6-5/6
LinCon 95. Spelkongress där LSFF har aktivitet.

6/6
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

9/6-11/6
ConFiasko 95! Se information på annan plats i Månbladet.

16/6-18/6
Östan om Sol. Fantasykongress i Stockholm.

22/6
Bokmöte hos Calle Dybedahl klockan 19.00.

4/7
Fjärde juli betyder Roscoe-dag! I år är det också medlemsmötedag. Räkna med medlemsmöte kombinerat med picknick och annan aktivitet som krocket. Kontakta Tommy Persson för närmare information.

13/7
Bokmöte hos Hans Persson klockan 19.00.

1/8
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

3/8
Bokmöte hos Calle Dybedahl klockan 19.00.

24/8
Bokmöte hos Jukka Nylund klockan 19.00.

5/9
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

14/9
Bokmöte hos Calle Dybedahl klockan 19.00.

3/10
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

5/10
Bokmöte hos Hans Persson klockan 19.00.

26/10
Bokmöte hos Calle Dybedahl klockan 19.00.

7/11
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Andreas och Carina Björklind, Fanjunkaregatan 9, 582 46 Linköping, 013-274463; Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 582 48 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 583 20 Linköping, 013-297705; Jukka Nylund, Bygdegatan 412, 583 31 Linköping, 013-210007; Calle Dybedahl, Torparegatan 94, 583 31 Linköping, 013-211751.


LSFF:s hemsida