ConFuse 95

Britt-Louise Viklund, för ConFusekommittén
TYVÄRR, dåliga nyheter! Även ConFuse 95 har ställts in.

Vi i kongresskommittén beklagar detta mycket och vill här i Månbladet försöka ge er föreningsmedlemmar en förklaring till detta skenbara velande.

1994 års kongress ställdes in eftersom vi insåg att efter tre års oavbrutet kongressplanerande fanns det inte tillräckligt med inspiration och goda idéer för att kunna ordna den kongress vi önskade.

När vi sedan började planera 1995 års kongress var stämningen en helt annan. Kommittén flödade av inspiration och idéer. Allt detta förändrades dock strax före jul när vi fick nyheten att fantasykongressen ''Östan om Sol'' i Stockholm lagts exakt samma helg som ConFuse. Vid denna tidpunkt var det svårt för oss att ändra datum eftersom vi redan bokat lokal, bjudit in en hedersgäst som tackat ja och börjat gå ut med reklam för kongressen.

Vi kände till att det fanns planer på en fantasykongress under 1995 efter vissa kontakter mellan representanter för de båda kongresskommittéerna redan förra sommaren men sedan hördes inget mer från Stockholm förrän ''Östan om Sol'' kom ut med sin reklam. Alla evenemang som diskuteras blir ju inte av (tråkigt nog) och när vi inte hörde något mer antog vi att fantasykongressen skulle räknas till denna kategori.

Trots en viss besvikelse över den tidsmässiga krocken arbetade vi på med våra planer även om det ska erkännas att entusiasmen i detta läge kanske inte var lika ohämmad.

När det sedan efter nyår visade sig att vi inte fått ett lika stort gensvar på vår reklam som tidigare år (beroende på konkurrensen från Stockholm, dåliga tider med arbetslöshet och dålig ekonomi eller på annat, vem vet) och en fortsatt planering framstod som ett allt större ekonomiskt vågspel blev beslutet att på nytt ställa in ConFuse ganska naturligt.

Jag tror inte jag var den enda kommittéledamoten som kände en viss lättnad när beslutet väl var fattat. Det var tråkigt, men med tanke på omständigheterna skulle det förmodligen ha blivit nödvändigt att ställa in förr eller senare. Då är det ärligast och rakast både mot hedersgästen och alla andra att avgöra frågan i god tid.

Blir det nu över huvud taget någonsin något mer ConFuse? Några löften kan jag inte lämna idag men situationen är kanske inte helt hopplös. Medlemmar av LSFF har uttryckt intresse för att ordna en kongress längre fram. Det rör sig både om delar av den tidigare kommittén och om nya förmågor. Vi får väl se om de kan samla sig till en insats nästa år eller ännu längre fram ...


LSFF:s hemsida