Månblad Alfa (ISSN 1104 -- 0890) utges av Linköpings Science Fiction-Förening och utkommer med fyra nummer per år.
Adressen till föreningen är:
LSFF, c/o Andreas Björklind
Fanjunkaregatan 9
582 46 Linköping.
Elektroniska adresser:
lsff-list@lysator.liu.se
<http://gopher.lysator.liu.se:70/sf_lsff/> confuse@lysator.liu.se
<http://www.lysator.liu.se/confuse/>
Redaktör och ansvarig utgivare för detta nummer är Tommy Persson. Medhjälpare var Roger Klein.

Teckningarna i detta nummer är gjorda av Roger Klein, Joakim Verona och Mats Hultqvist.

Framsides- och baksidesbilden är tecknade av Roger Klein.

Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den
1 November
Material skickas eller lämnas till Tommy Persson.
Material på elektronisk form kan skickas till tompe@lysator.liu.se.

Planerade aktiviteter som ska in i kalendariet meddelas till Tommy Persson 013-173249.


LSFF:s hemsida