Medlemsmötena fortsätter som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka och Calle Dybedahl och Tommy Persson är ansvariga för planeringen. Den senaste tiden har vi haft en novell till varje bokmöte och detta har fungerat väldigt bra. Vilken novell det blir brukar bestämmas 1 -- 2 veckor innan bokmötet och meddelas via LSFF:s mailinglista eller via ryktesspridning. Ring Tommy eller Calle för muntligt besked.

Utöver aktiviteterna i kalendariet kommer förstås filmdagar och andra aktiviteter att spontant arrangeras. Kom på något möte eller kontakta Tommy Persson för senaste nytt!

16/11
Bokmöte hos Hans Persson klockan 19.00.

5/12
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

7/12
Bokmöte hos Calle Dybedahl klockan 19.00.

10/12
SFSF: Möte klockan 18.00 i gårdslokalen hos ordförande Carolina Gomez-Lagerlöf på Gästrikegatan 16. Seriexperten Daniel Atterbom pratar om serier och science fiction. Då kulturjournalisten och författaren Ola Larsmo fick förhinder och inte kunde komma på septembermötet, kommer han istället på detta möte och pratar om Star Trek!

21/12
Bok- och glöggmöte hos Stina Edelfeldt och Maria Andersson klockan 19.00. Platsen är Rydsvägen 218A. Medtag glögg! Tillbehör kommer att finnas.

2/1
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

11/1
Bokmöte hos Stina Edelfeldt och Maria Andersson klockan 19.00.

1/2
Bokmöte hos Calle Dybedahl klockan 19.00.

6/2
Årsmöte klockan 19.00.

22/2
Bokmöte hos Roger Klein klockan 19.00.

5/3
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Andreas och Carina Björklind, Fanjunkaregatan 9, 582 46 Linköping, 013-274463; Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 582 48 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 583 20 Linköping, 013-297705; Roger Klein, Ryds Allé 10B, 582 48 Linköping, 013-171548; Jukka Nylund, Bygdegatan 412, 583 31 Linköping, 013-210007; Calle Dybedahl, Torparegatan 94, 583 31 Linköping, 013-211751; Stina Edelfeldt och Maria Andersson, Rydsvägen 218A, 582 48 Linköping, 013-260088.

Då en del medlemmar kanske är i Stockholm ibland så har jag tagit med SFSF:s aktiviteter i kalendariet. Mer aktuell information om SFSF kan hittas på <http://www.sfbok.se/sfbok/sfsf_kal.html>. Där sägs att man kan skicka ett mail till sfsf@sfbok.se eller ringa till SF-Bokhandeln (08-215052) för mer detaljer, portkoder, etc.


LSFF:s hemsida