Medlemmar som ej betalt

Nedanstående personer har enligt registret ej betalat medlemsavgiften för 1995. Listan var aktuell 30 oktober.

10.
Lars Johansson
11.
Eva L. Ragnemalm
12.
Pär Emanuelsson
24.
Mats Öhrman
25.
Ingemar Ragnemalm
44.
Joakim Verona
47.
Tomas Karlsson
53.
Lars-Arne Karlsson

83.
Martin Högvall

99.
Marie Lindh
101.
Peter M. J. Flenshammar
105.
Calle Lindvall
106.
Samuel Nilsson
109.
Lars Hanson
114.
Eva Öhrndahl
115.
Johan Schöning
116.
Carl Johan Håkansson
117.
Henrik Kronberg
120.
Carl-Mikael Zetterling


LSFF:s hemsida