Nytt i biblioteket

Böcker

P.C. Jersild En levande själ

Leonard Maltin Leonard Maltin's Movie and Video Guide

Mary Shelley Frankenstein


LSFF:s hemsida

Magasin

Critical Wave: 1992: 26 -- 28; 1993: 29 -- 33; 1994: 34

Foundation: 61 -- 64

Jules Verne-magasinet388 augusti, 1981

Shards of Babel: 40 mar, 1993; 40 mar, 1993


LSFF:s hemsida

Fanzine

Arnold Layne Had a Strange Hobby206 -- 208

Conscience 93: Programbok

Intersection: Progress Report 6; Progress Report 6

Knorp8 -- 10

Spektra SF: 46, Sep 1993; 49, Jun 1994

SF Forum: 93/94: 1-2: Nov: 1994

Tiger Rag9


LSFF:s hemsida

Statistik

Biblioteket innehåller för närvarande 520 böcker av 181 olika författare, 15 samlingar med 11 olika redaktörer, 140 magasin fördelade på 18 titlar och 580 fanzine fördelade på 156 titlar.

Nytt från 29 april 1995 till 17 oktober 1995 är 3 böcker, 16 magasin och 13 fanzine donerade enligt följande: 1 bok från Mats Hultqvist; 1 bok från Per Westling; 1 bok från Leif Stensson; 1 magasin från Hans Persson; 1 fanzine från Tommy Persson; 2 fanzine från Britt-Louise Viklund; 7 fanzine från Sven Berggren; 15 magazine och 3 fanzine från LSFF.

Donationsstatistiken som gällde 30 oktober 1995:

Donator Böcker Magasin Fanzine
Sven Berggren 13
A&C Björklind 3 41
Calle Dybedahl 2
Stina Edelfeldt 2
Joakim Feldt 2
Mats Hultqvist 1
Tomas Karlsson 1
Ian McDonald 1
Peter Möller 111 42 15
Peter Nordgren 11
Jukka Nylund 13 2
Magnus Olsson 2
Padrone 12
Hans Persson 2 2 209
Tommy Persson 4 16 1
Magnus Redin 1 51
Peter Rönnquist 1
Tomas Schultz 1
Brian Stableford 3
Mary Stanton 2
Leif Stensson 1
N. Wennerberg 1
Westlander 181 23 120
Per Westling 168 24 110
ConFuse 91 1
LSFF 5 20
Okänd 1 2
SF-Bokhandeln 14

Det sker en viss utlåning så i kommande nummer kommer utlåningstatistik att presenteras. Vissa personer har en väldigt dålig donationsstatistik. Ta chansen att förbättra den innan det är för sent.


LSFF:s hemsida