Ordförandespalt

Andreas Björklind

I förra numret av Månbladet utgick min ordförandespalt. Läs min bokpratarspalt i detta nummer så får du se varför.

Det blir en ConFuse nästa år! Läs mer om hur den skall anordnas på annan plats i tidningen. Kom på möten och hjälp till att locka folk från hela Sverige och norden till Linköping i juni!


LSFF:s hemsida