Redaktörens spalt

Tommy Persson
Som vanligt så blir det många Månblad i höst. En anledning är att fjärde numret blir nästan gratis att trycka men det är också en bra tradition att hålla fyra nummer. Många tidskrifter fuskar och brukar ha ett dubbelnummer som tredje utgivna tidning. Detta är inte acceptabelt för LSFF. Det är dels estetiskt otilltalande och sedan så ökar förvirringen i världen. Nu är jag så förvirrad att det är bäst att börja på nytt stycke.

Nummer 27 är nästan fullt och då har ingen skrivit någon rapport från Intersection ännu. Så till nummer 28 räknar jag med många rapporter från diverse kongressbesök. Börja skriva redan nu för dödlinjen är 1 december. Dödslinjen för nummer 26 är 1 november och jag hoppas att du läser detta innan dess. Om så inte är fallet så beror det på att vi inte vill ha tomma utrymmen i Månbladet och tillgången till teckningar i rätt format är låg.

Det har framförts synpunkter på att Månbladet borde komma ut mera jämnt spritt på årets 12 månader. Den främsta orsaken till att det första numret brukar dröja är materialbrist. Jag brukar helt enkelt inte få så mycket material under våren. Vi siktar på ett nummer i mars så ni vet vad ni har att rätta er efter.


LSFF:s hemsida