Hur man blir medlem

Medlemsavgiften för 1995 är 80 kronor. Om ni betalar 1996 års medlemsavgift innan årsmötet så är den 90 kronor. Medlemsavgiften betalas lämpligast in på postgiro 55 87 37 -- 3. Betalningsmottagare ska vara Linköpings Science Fiction-Förening. Uppge namn, adress, telefonnummer och födelsedatum. I och med att vi får bidrag beroende på hur många medlemmar som är yngre än 26 år så behöver vi födelsedatumet.


LSFF:s hemsida