Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i LSFF till årsmöte tisdagen den 6 februari. Platsen är hos Tommy Persson, Rydsvägen 180A, Linköping. Dagordningen är den normala årsmötesdagordningen.


LSFF:s hemsida