Ordförandespalt

Andreas Björklind

Nytt år och ännu ett nummer av Månbladet. Det är snart dags för årsmötet igen. Den här gången kommer vi att hålla årsmötet i samma lokal som vanliga månadsmöten: hemma hos Tommy Persson. Kallelse till mötet hittar du på annan plats i detta nummer.

Under några år har vi provat att hålla årsmötet i andra lokaler än de vanliga. Anledningen var att vi ville se om det kom fler medlemmar och nya nyfikna när mötet avhölls på neutral, eller annorlunda, mark. Vi har inte sett att det skulle vara så, och fortsätter istället med att arrangera årsmötet i traditionella lokaler.

Det finns dessutom en annan, mycket viktig, anledning till att hålla årsmötet hemma hos vår kassör och redaktör. Han har bra filmvisnings-utrustning! Ett medlemsmöte utan gemensam filmvisning och samkväm är inget riktigt medlemsmöte. Kom gärna på årsmötet och drick te och umgås.

För LSFF i tiden!


LSFF:s hemsida