Redaktörens spalt

Tommy Persson

Nu dröjer det lång tid till nästa nummer!

Fast förhoppningsvis ska första numret 1996 komma ut tidigare än det första numret på ett år brukar. De har gjort om reglerna lite nu vad gäller momsbefrielse. Föreningen ska nu skriva på ett papper där de talar om hur många nummer av tidningen som ska komma ut och ungefär när de ska komma. Det är sedan upp till föreningen att hålla detta och tryckeriet drabbas inte negativt om det bara skulle komma ut tre nummer på ett år. Detta innebär också att man inte behöver använda samma tryckeri för alla nummer.

Vi trycker tidningen på Föreningsservice tryckeri för att de är betydligt billigare än andra alternativ. De har inte de modernaste maskinerna så ibland kanske trycket blir dåligt. Speciellt verkar det vara besvärligt med svarta ytor till Rogers förtret. Roger gillar att rita svart rymd.

Till förra numret tänkte vi ha en tävling men jag fick inte plats med att beskriva den i min redaktörspalt. Så vi kan ta tävlingen nu. Skriv en kort förklaring till varför flickan vinner och hur hon gör? Bidragen publiceras och första pris är flickan och andra pris är roboten. Om inte Padrone vinner för då är första pris roboten.


LSFF:s hemsida