ConFuse 96

Nyheter sedan sist är att vi har en hedersgäst! Peter F. Hamilton har tackat ja till vår inbjudan! Datum för kongressen är säkert satt till 14 -- 16 juni, och vi har bokat Ryds Herrgård (vilket är samma lokal som ConFuse tidigare har hållits i).

Peter F. Hamilton är engelsman och 35 år gammal. Han började skriva 1987 och sålde sin första novell 1988. Hans första roman Mindstar Rising) publicerades 1993 och den följdes snabbt av A Quantum Murder (1994) och The Nano Flower (1995). Alla tre utspelar sig i samma värld och de är fråga om science fiction som utspelar sig i en nära framtid och med vissa av cyberinslag (se Månblad Alfa nummer 25 och detta nummer för mikrorecensioner av dessa böcker). I början av 1996 publiceras hans nya bok som heter Reality Dysfunction.

Stödjande medlemskap kostar 50 kronor. Då får man alla framstegsrapporter och annan information postat hem till sig. När eller om man konverterar till deltagande medlemskap så betalar man 50 kronor mindre. Deltagande medlemskap kostar 275 kronor fram till 15 februari, 300 kronor fram till 30 april och 350 kronor därefter och vid dörren. Medlemsavgiften till ConFuse 96 betalas till LSFF:s postgiro 55 87 37 -- 3 (betalningsmottagare ska vara Linköpings Science Fiction-Förening).

Det är väldigt bra att folk betalar tidigt så att man får en uppskattning om hur många som tänker komma. Så tveka inte: betala nu!


LSFF:s hemsida