Medlemsmötena fortsätter som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka och Calle Dybedahl och Tommy Persson är ansvariga för planeringen. Den senaste tiden har vi haft en novell till varje bokmöte och detta har fungerat väldigt bra. Vilken novell det blir brukar bestämmas 1 -- 2 veckor innan bokmötet och meddelas via LSFF:s mailinglista eller via ryktesspridning. Ring Tommy eller Calle för muntligt besked.

Utöver aktiviteterna i kalendariet kommer förstås filmdagar och andra aktiviteter att spontant arrangeras. Kom på något möte eller kontakta Tommy Persson för senaste nytt!

25/4
Bokmöte hos Roger Klein klockan 19.00.

7/5
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

16/5
Bokmöte hos Roger Klein klockan 19.00.

4/6
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

6/6
Bokmöte hos Roger Klein klockan 19.00.

14/6-16/6
ConFuse 96. Se information på annan plats i detta Månblad.

27/6
Bokmöte hos Tommy Persson klockan 19.00.

2/7
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

4/7
Fjärde juli betyder Roscoe Day!!! Preliminär plan för detta firande är picknick med krocket. Kontakta Andreas Björklund för närmare information.

18/7
Bokmöte hos Hans Persson klockan 19.00.

6/8
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

8/8
Bokmöte hos Stina Edelfeldt klockan 19.00.

29/8
Bokmöte hos Hans Persson klockan 19.00.

3/9
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

19/9
Bokmöte hos Britt-Louise Viklund klockan 19.00.

1/10
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Andreas och Carina Björklind, Fanjunkaregatan 9, 582 16 Linköping, 013-274463; Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 584 32 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping, 013-297705; Roger Klein, Ryds Allé 10B, 584 31 Linköping, 013-171548; Jukka Nylund, Bygdegatan 412, 583 31 Linköping, 013-210007; Calle Dybedahl, Torparegatan 94, 583 32 Linköping, 013-211751; Stina Edelfeldt och Maria Andersson, Rydsvägen 218A, 584 32 Linköping, 013-260088.


LSFF:s hemsida