Redaktörens spalt

Tommy Persson
Vi prenumererar numera på Foundation: The Review of Science Fiction. Denna tidskrift kommer ut tre gånger om året och den utges av Science Fiction Foundation i England. Vi har fått ett nummer och då vi startade prenumerationen köpte vi några baknummer. Senaste numret innehåller fyra artiklar om Wells bok Time Machine, en artikel som undersöker skildringen av ''marriage'' och kvinnlig frigörelse i Wei Yahuas science fiction, en artikel som dissekerar filmen Total Recall, läsarbrev och recensioner.

Tävlingen i förra numret fick bara ett bidrag till tävlingen. Nicholas Wennerberg skriver:

Flickan klarar sig naturligtvis, eftersom hon är hjältinnan! Hon väntar tills raketerna är riktigt nära, och hoppar då upp i luften i riktning mot roboten, varpå hon rider på tryckvågorna efter raketexplosionerna mot roboten. I luften riktar hon svärdspetsen mot robotens ''öga'' och med ett skrik; ''SHINE!'' (''DÖ!'') rammar hon in svärdet i robotens öga, varpå roboten får kortslutning och ''dör''.

Tyvärr kan ingen vinnare utses då det inte fanns någon att vinna över.


LSFF:s hemsida