UFO var åklagare

Britt-Louise Viklund

För tio år sedan inträffade en händelse som väckte stor uppmärksamhet i Gusemåla i trakten av Emmaboda. En markägare rapporterade tecken på att ett stort föremål slagit ner på ett kalhygge. Av farkosten fanns inget kvar på platsen men knäckta träd och spår i terrängen talade sitt tydliga språk om en våldsam landning.

En UFO-expert framträdde i pressen och konstaterade att en expedition från en främmande planet på grund av motorkrångel tvingats nödlanda på platsen men att ett annat UFO ryckt ut och bärgat resterna innan några vittnen hunnit fram.

Nu, tio år senare, har överåklagaren i Kalmar trätt fram i tidningen Allers. Överåklagaren är en ivrig segelflygare och vid tillfället tvingades han på grund av besvärliga vindförhållanden nödlanda i skogen. Kalhygget såg ut som en lämplig fri yta men planet tappade höjd snabbare än väntat och fastnade mellan två träd.

Han kunde lyckligtvis oskadd lämna platsen och ordna så att de få delar av planet som återstod kunde fraktas bort. Polisen underättades men innan de fick kontakt med markägaren hade denne själv upptäckt nedslagsplatsen och slagit larm. Ryktet var därmed igång och skrönan har levt vidare i de småländska skogarna ända till nu.

Jag lämnar inga garantier för sanningshalten i det ovanstående som återger innehållet i en artikel i åklagarväsendets personaltidning Rakt på Sak nummer 6 från den 15 februari i år. Vem vet, kanske överåklagaren står i sold hos utomjordingarna och har fått sina instruktioner från dem. Kanske överåklagaren själv är en utomjording, alla åklagare kanske är utomjordingar ...

En konspirationsteori värdig Arkiv X.


LSFF:s hemsida