Verksamhetsberättelse 1995

Denna verksamhetsberättelse publiceras en bra bit efter årsmötet. På så sätt ansluter jag till en mycket anrik LSFF-tradition. Hittills har alla verksamhetsberättelser först presenterats muntligen på årsmötet. Därefter har jag skrivit rent berättelsen för att publiceras i Månblad Alfa. 1994 års berättelse publicerades förvånande nog i god tid före årsmötet 1995. Försöket föll dock inte i god jord, så här sluter vi åter till den hävdvunna seden. I detta ögonblick vill jag också tacka de som hjälpt mig med att fylla i detaljerna i denna berättelse. Själv var jag under en fjärdedel av året bakom lås och bom och missade därigenom flera av evenemangen.

Under 1995 hade LSFF, AU ungefär 55 betalande medlemmar. Styrelsen bestod av Andreas Björklind (ordförande), Tommy Persson (kassör), Lars Johansson (sekreterare), Jukka Nylund och Britt-Louise Viklund (ledamöter). Vår excellenta föreningstidskrift Månblad Alfa utkom med fyra späckade nummer under 1995. Tommy Persson är fortfarande Månbladets oförvitliga redaktör. Styrelsen köpte under året in en plakett till minne av Örjan Westlander och som har monterats på bibliotekets hylla. Dessutom utökades stallet med bokhyllor under året.

Möten

Sammanlagt tolv medlemsmöten avhölls under året. Den första tisdagen i månaden är sedan urminnes tider vigda i LSFF:ares hjärtan. Som vanligt bestod medlemsmötena av föreningsangelägenheter och filmvisning i Tommy Perssons hi-fi, surround-anläggning. Dessutom fanns möjlighet att titta i föreningens fina bibliotek som är uppställt hos Tommy. Ett antal korta och informella styrelsemöten har dessutom hållits under året, ofta i samband med medlemsmötena.

Under 1995 avhölls hela arton bokmöten. Bokmötet i mitten av december var som vanligt kombinerat med LSFF:s julfest, denna gång hemma hos Maria Choi Andersson och Stina Edelfeldt.

Diverse andra aktiviteter

På rollspelskonventet LinCon i pingst gjorde LSFF som vanligt reklam för sig. Föreningens ''egen'' kongress ConFuse uteblev återigen 1995 -- före andra året i rad. Nästa år kommer den dock åter som planerat den 14 -- 16 juni. Istället för ConFuse arrangerades mini-conen ConFiasco.

Flera av föreningens medlemmar har representerat LSFF på olika kongresser runt om i världen. Medlemmar åkte till fantasykongressen Östan om sol (Stockholm), Conscience (Stockholm) och till världskongressen Intersection i Skottland. Dessutom har LSFF nu en prenumeration på den brittiska sercon-tidskriften Foundation. Medan kassören Tommy Persson var i Skottland på kongress arrangerade de andra medlemmarna en fangathering med gräsklippning och trädgårdskötsel. Tommys lilla plätt utanför köket är en mytomspunnen del av LSFF:arens universum.

LSFF:s traditionella 4:e juli-fest, också kallad Roscoe-picknicken sammanföll med medlemsmöte så grillning var planerade med den regnade tyvärr bort. Så det blev iställlet ett vanligt extra lång medlemsmöte med visst picknickmatintag.

Flera medlemmar drev under året en mycket lyckad insats för att få TV5 att fortsätta sända tv-serien Babylon 5. Föreningen har nu också ett tydligt ansikte på World Wide Web (WWW) och Internet i allmänhet.

Jag avslutar med att säga: 1995 var ett som vanligt händelsespäckat LSFF-år. Traditionellt och beprövat.

Andreas Björklind, för LSFF:s styrelse 1995


LSFF:s hemsida