Medlemsmötena fortsätter som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka. Den senaste tiden har vi haft en novell till varje bokmöte och detta har fungerat väldigt bra. Vilken novell det blir brukar bestämmas 1 -- 2 veckor innan bokmötet och meddelas via LSFF:s mailinglista eller via ryktesspridning. Ring Tommy Persson eller Hans Persson för muntligt besked.

Utöver aktiviteterna i kalendariet kommer filmdagar och andra aktiviteter att spontant arrangeras. Kom på något möte eller kontakta Tommy Persson för senaste nytt!

10/10
Bokmöte hos Stina Edelfeldt klockan 19.00.

12/10-13/10
Fabula 96. Dansk science fiction-fastival. Sponsras av kulturåret så det kostar bara 75 kronor. Bland gäster märktes Bruce Sterling, Brian Aldiss, Harry Harrison, Sven Åge Madsen och Inge Eriksen.

31/10
Bokmöte hos Maria Choi Andersson klockan 19.00.

5/11
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

Fredag 15 -- söndag 17 november
''En bättre kongress 96'' i Uppsala. Hedersgäst David Messle och kostar 150 kronor vid dörren. Lokalen är Källaren Hjorten på Dragarbrunnsgatan 13. Kommittén är Magnus Eriksson, Johan Anglemark, Tony Elgenstierna, Jessica Elgenstierna, Karin Kruse och Jan Nyström och programmet är fullspäckat med intressanta saker. Se www.docs.uu.se/ jann/fanniskt.html för schema och aktuell information.

21/11
Bokmöte hos Roger Klein klockan 19.00.

23/11
SFSF inbjuder till SF Samkväm. Tiden är mellan 16 -- 22 och platsen är Sibeliusgången 52, nedre botten, tunnelbana till Akalla, uppgång Akalla by. Det preliminära programmet är ''Videofilm'', ''Bokauktion'', ''Paneldebatt: Är Star Trek riktig SF?'' och ''Bildvisning från några av årets skandinaviska kongresser''. Efter 22 fortsätter samkvämet på närmaste pub. Det kostar 20 kronor och ingen föranmälan behövs.

3/12
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

12/12
Bokmöte hos den som gör te (Thomas Padrón-McCarthy) klockan 19.00.

19/12
Science fiction- och glöggmöte hos Tommy Persson klockan 19.00. Platsen är Rydsvägen 180A. Medtag glögg! Tillbehör kommer att finnas.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Andreas och Carina Björklind, Fanjunkaregatan 9, 582 16 Linköping, 013-274463; Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 584 32 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping, 013-297705; Roger Klein, Ryds Allé 10B, 584 31 Linköping, 013-171548; Jukka Nylund, Bygdegatan 412, 583 31 Linköping, 013-210007; Stina Edelfeldt, Thomas Padrón-McCarthy och Maria Andersson, Rydsvägen 218A, 584 32 Linköping, 013-260088; Kaj Löfström, Rydsvägen 284, 584 39 Linköping, 013-174127.


LSFF:s hemsida