LSFF och IT

Gamla nummer av Månbladet, information om LSFF och annan science fiction-relaterad information finns tillgänglig på LSFF:s hemsida som finns på <http://gopher.lysator.liu.se:70/sf_lsff/>. Om ni inte kommer åt denna sida så prova att stänga av proxyn.

LSFF har nu en mailinglista så att medlemmar enkelt ska kunna kommunicera med varandra. Listan är även öppen för icke medlemmar om de är intresserade. Den administrativa adressen är lsff-list-request@lysator.liu.se och detta sköts manuellt av Tommy Persson. Om du skickar brev till adressen lsff-list@lysator.liu.se så får alla personer på listan ditt brev.


LSFF:s hemsida