Textremsans mysterier

Leif Stensson
Textningen av TV-program brukar som bekant ha bieffekten att bjuda på alldeles ofrivillig humor. Jag tänkte i denna lilla artikel avrapportera några av det senaste årets mesta exempel på dessa textremsans mysterier.

Kanal 5 är nog det här årets överlägsna vinnare vad gäller översättningar. I ett avsnitt av The Flash fick man till exempel höra repliken ''Iceman cometh'', vilket obevekligt översattes till ''Iskometen!''. I ett annat avsnitt presterades ''Let's take it from the top'' -- ''Låt oss ta det från ovan''.

Vid visningen av filmen S. O. B. lyckades de pseudoöversätta ''crčme de la crčme'' till ''crčme ā la crčme'', ''revelation'' till ''revolution'', och ''gluteus maximus'' till ''kroppus storus''!

Femmans filmkrönika visade några klipp ur den andra Ace Ventura-filmen, och fick ''Ghh. I think I've lost 'em'' att förvandlas till ''Jag tror jag tappat lite''.

Star Trek: The Next Generation bjöd bland annat på förvirringen ''cubic centimetres'' -- ''mm$^3$'', och av ''... without increasing the stress on the tectonic plates'' nåddes nya höjder med översättningen ''... utan att någon skadas''.

Även Star Trek: Deep Space Nine, som sänds på TV1000, drog sitt strå till stacken med att ''It's crooked'' (sagt om en stenplatta som inte ville passa in) fick heta ''Den är krokig''.

Viper, som sändes av TV3 tidigt i våras, begåvades med översättningen av repliken ''So ... square one, eh?'' till ''Du är åtminstone ärlig''.

''He's deformed'' fick heta ''Han är deformerad'', och ''She's under a spell'' blev ''Hon är förbannad''. (American Gothic, TV3)

Z-TV, som vanligtvis mest brukar strula genom att starta textningen till fel program, har som eget kanalbästa översatt ''amateur operatic society'' till ''amatörkirurgerna''.

På TV4 visades Space Precinct, vars titel vid visningen av första avsnittet översattes till ''Rymdsnutarna''; därefter lämnades titeln oöversatt. I ett senare avsnitt översattes ''tarantula'' till ''tarantella''.

Naturligtvis gick det inte bättre för Babylon 5, där självaste ambassadör Koshs ''encounter suit'' utnämdes till en ''sällskapsdräkt''.

Rekordet är nog emellertid översättningen av en replik som fälldes av en skurk i The Adventures of Brisco County, Jr. Skurken planerade att mörda USA:s president och ge en annan person skulden för det hela. Vad orginalrepliken var lämnas som övningsuppgift åt läsaren, men textremsan förklarade att ''snart är du lika berömd som John Wilkes kängor''.


LSFF:s hemsida