Kjell Borgström 1929--1997

Science fiction-fanen och författaren Kjell Borgström avled den 23 december 1997, 68 år gammal.

Kjell gick med i SFSF 1964. Han blev känd för sina fantastiska dikter, men var också fanzineredaktör. I SFSF var han tidvis styrelsemedlem och blev hedersmedlem. Han var en trägen kongressdeltagare och besökte kongresser i England, Norge och flera andra länder. Ett slaganfall 1994 hindrade honom från att göra längre resor, men han besökte flera kongresser i Stockholm och även SFSF:s samkväm.

Kjells dikter finns publicerade i otaliga fanzines (både egna och andras) och har också publicerats i bokform i två volymer: Den suckande tungan (1969) och en slags parallell (1997).


LSFF:s hemsida