Redaktörens spalt

Tommy Persson
Det här är årets tredje nummer. Som vanligt mycket försenat men förhoppningsvis inte lika mycket som förra året. Planen är att nästa nummer kommer i början av februari och sedan kommer deadlines att ligga var tredje månad.

Vi har köpt in The Encyclopedia of Fantasy så den finns att låna från biblioteket.

Utgivningsplanen för Månbladet är följande: början av februari (34), april (35), augusti (36), november (37), januari (38). Nummer 34 kommer vara ett 1997-nummer och resten kommer vara 1998. För att denna plan ska gå att utföra så behövs mer skribenter. Så ta och skriv en recension, en kongressrapport, en temaartikel, en novell eller vad som helst som passar i Månbladet. Vi behöver också frivilliga att transkribera intressanta debatter från ConFuse.


LSFF:s hemsida