Medlemsmötena fortsätter som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka. Den senaste tiden har vi haft en novell till varje bokmöte och detta har fungerat väldigt bra. Vilken novell det blir brukar bestämmas 1-2 veckor innan bokmötet och meddelas via LSFF:s mailinglista eller via ryktesspridning. Ring Tommy Persson eller Hans Persson för muntligt besked.

Utöver aktiviteterna i kalendariet kommer filmdagar och andra aktiviteter att spontant arrangeras. Kom på något möte eller kontakta Tommy Persson för senaste nytt!

12/3
Månbladsmöte hos Tommy Persson klockan 19.00.

19/3
Bokmöte och inflyttningsfest hos Britt-Louise Viklund klockan 19.00 (i Norrköping).

7/4
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

9/4
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00. Ändrad plats.

28/4
Månbladsmöte hos Tommy Persson klockan 19.00.

30/4
Bokmöte hos den som gör te (Stina Edelfeldt) klockan 19.00. Ändrad plats.

5/5
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

21/5
Bokmöte hos den som gör te (Hans Persson) klockan 19.00.

2/6
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

11/6
Bokmöte hos den som gör te (Maria Choi Andersson) klockan 19.00.

26/6-28/6
ConFuse 98. För mer information se annan plats i detta Månblad.

2/7
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00.

3/7-5/7
InterContact 98. För mer information se annan plats i Månbladet.

7/7
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

23/7
Bokmöte hos den som gör kaffe (Roger Klein) klockan 19.00.

4/8
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

13/8
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 584 32 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping, 013-297705; Roger Klein, Ryds Allé 10B, 584 31 Linköping, 013-171548; Magnus Redin, Rydsvägen 214B, 584 32 Linköping, 013-260046; Stina Edelfeldt, Thomas Padrón-McCarthy och Maria Choi Andersson, Rydsvägen 84B, 584 31 Linköping, 013-260088.


LSFF:s hemsida