Månbladet behöver material!

Månblad Alfa behöver material för att kunna komma ut regelbundet. Just nu så är det en ganska liten andel av LSFF:s medlemmar som skriver till Månbladet. Om du inte har skrivit till Månbladet förut (eller det var länge sedan sist), varför inte göra det nu?

Det behövs recensioner (böcker, filmer med mera), artiklar om författare, reflektioner över trender i genren och så vidare. En medlemstidning är till för föreningens medlemmar både som läsare och och skribenter så det är viktigare att folk får tillfälle att skriva än att alstren är helt perfekta. Om du vill få inspiration och vänlig kritik så kan du få det från redaktionen, eller så kan du komma på LSFF:s nystartade Månbladsmöten. Det första hölls för några veckor sedan och var mycket uppskattat av de närvarande. Vad som händer är helt enkelt att var och en som kommer till mötet tar med sig något de har skrivit som kan passa i Månbladet (antingen i ett tiotal kopior, eller lämna det till Tommy i förväg för kopiering). Sedan läser vi gemensamt igenom en text och kommenterar vad som är bra och vad som skulle behöva ändras. På så sätt så lär man sig att skriva bättre, samtidigt som Månbladet får bättre material.

Ett annat sätt att hjälpa Månbladet är att hjälpa till att transkribera debatter och föredrag från tidigare ConFuse-kongresser. Det är bara att låna ett band från Tommy, ta fram bandspelare och dator och sätta igång och knappa. Ett bra sätt att ta del av intressanta paneldebatter man inte hade tid att gå på under ConFuse.

Från de medlemmar som har sådana talanger är Månbladet naturligtvis också i behov av teckningar. Det behövs både omslag och små utfyllnadsbilder.

Om du saknar något nummer av Månbladet så kan du i egenskap av Månbladsskribent få två gamla nummer för en artikel och ett nummer för några mikrorescensioner. Det går också att köpa gamla nummer för tio kronor per nummer.


LSFF:s hemsida