Svensk Science Fiction 1997

Hans Persson
I den här artikeln tänkte jag ge mig på att sammanfatta science fiction- och fantasyåret 1997 i Sverige. Det finns två syften med det: dels att göra en översikt över vad som hände och dels att publicera adresser till de förlag, tidskrifter och fanzines som finns så att intresserade lättare ska kunna beställa det de är intresserade av.

Mycket av den informationen som följer nedan, samt en del motsvarande information om de övriga nordiska länderna, finns i kontinuerligt uppdaterad form på http://www.lysator.liu.se/%7Eunicorn/fandom/.

Förlag

Den mesta genreintressanta litteraturen kommer ut på de stora förlagen, främst i form av långa fantasyserier. De av de stora förlagen som gett ut mest inom genren är Bonniers med 18 titlar, Richters med 10, B. Wahlströms med 9, Bra Böcker med 8 och Forum med 6. Dessa titlar är det dock inga större problem att hitta. Det finns också ett antal småförlag som publicerat science fiction-böcker som kan vara svårare att hitta.

Det mest välkända av dessa förlag drivs av Sam J. Lundwall och heter Sam J. Lundwall Fakta & Fantasi (Box 14004, 104 40 Stockholm). De publicerade två böcker under 1997 och den den ena är inte vilken bok som helst utan Bibliografi över science fiction och fantasy 1741-1996 av Lundwall själv (den recenserades i Månblad Alfa 33).

Skandinavisk Förening för Science Fiction (Box 3272, 103 65 Stockholm) gav ut en bokserie i slutet av 1970-talet, men har sedan dess vad jag vet inte gett ut böcker. 1997 var det dock dags igen med Kjell Borgströms en slags parallell (som dock är skriven för länge sedan).

Bokförlaget Paradishuset (Vildandsvägen 18 H209, 227 34 Lund) kom i slutet av året ut med en novellsamling, med nya svenska författare, som jag recenserar på annan plats i detta Månblad.

Tredje Graden Förlag (Erik Sandbergs Gata 40, 169 34 Solna) har annonserat en novellsamling vid namn Skymningscirkus av Rickard Beghorn, men den har blivit fördröjd till 1998.

Tidskrifter

Den enda tidskriften inom genren som utkommit under 1997 är Jules Verne-Magasinet (adress samma som Fakta & Fantasi) som utkommit med sex nummer på 32 sidor vardera (visserligen var ett av dessa ett dubbelnummer med dubbelt sidantal).

Månblad Alfa har i och med detta nummer utkommit med fyra nummer för 1997, även om det som vanligt blev ''lite'' försenat och drog ut på tiden lite in på 1998. Förhoppningsvis ska vi lyckas bättre med att hålla deadlines under 1998.

Spektra SF (medlemstidning för SFSF, se adress ovan) har i skrivande stund utkommit med två av de fyra nummer som normalt kommer ut under ett år. Arbete med ett tredje nummer pågår. De nuvarande redaktörerna, Carl-Mikael Zetterling och Stefan Gutehall, har fått brist på tid och säger att detta är deras sista nummer. Enligt Carl-Mikael ska redaktörsansvaret tas över av Ylva Spångberg och Maths Claesson.

Tidskriften Visioner som skulle publiceras av Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond med Mats Dannewitz Linder (Gustav Adolfs väg 17B, 761 40 Norrtälje) som redaktör har ännu inte setts till. Den annonserades offentligt för första gången på Wasacon 1997. På Konfekt i Uppsala i oktober visade Mats upp ett korrekturexemplar av det första numret men ingenting har ännu publicerats.

SF Forum som också publiceras av SFSF med Bertil Mårtensson (Vindögatan 20, 257 33 Rydebäck) som redaktör är vad jag vet inte officiellt dödförklarat men har inte kommit ut med något nummer sedan 1994.

Fanzines

Fanzines är amatörtidskrifter utgivna av fans. I de allra flesta fall kan man få ett provexemplar om man skriver och ber snällt och kanske skickar med svarsporto.

Om man är intresserad av att få fanzines så kan det vara en bra idé att gå med i Sveriges Fanzine-Förening (kontakta Lennart Uhlin, Högsätravägen 22, 181 58 Lidingö). Det innebär att man får sex sändningar med fanzines per år. Vissa av de fanzines jag listar nedan distribueras med SFF, vissa inte.

Science Fiction-Journalen (Ahrvid Engholm, Renstiernas Gata 29, 116 31 Stockholm) är ett nyhetsfanzine som på ett dubbelvikt A3 lyckas klämma in otroliga mängder text. Det produceras lite oregelbundet men brukar komma ut med ungefär fyra nummer per år.

Minotauren (Rickard Beghorn, Hjortängsvägen 2, 132 44 Saltsjö-Boo) är ett mycket ambitiöst fanzine som publicerar en hel noveller och en del artikelmaterial.

WYZIWYG (Jonas Ahlberg, Lefflersgatan 4A, 416 71 Göteborg) har kommit ut med två reguljära nummer under 1997; det ena med en intervju med Annika Lidne, det andra med en lång artikel om olika definitioner av science fiction.

Kring aftonlampan (Jan Reimer, Nordmannavägen 30, 224 75 Lund) består nästan uteslutande av gamla skräcknoveller samt kommentarer kring dessa.

Munin (Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping) är ett seriöst fanzine med inriktning på artiklar om svensk science fiction och fantasy.

Kongresser

Under 1997 anordnades tre science fiction-kongresser i Sverige. Den första av dessa var Wasacon 97 i Stockholm den 14-16 juni med ungefär 65 deltagare. Hedersgäst var Annika Lidne. För mer information, se kongressrapport i Månblad Alfa 32.

Nästa kongress var Navigator 1997/Saltsjöcon XIV i Saltsjöbaden 1-3 augusti med 42 deltagare. Hedersgäst var Eckhard D. Marwitz. Eftersom de hade lagt kongressen så att den krockade med min födelsedag så var jag inte där och kan tyvärr inte rapportera.

Årets sista kongress var Konfekt 97 i Uppsala 17-19 oktober med 71 deltagare. Hedersgäst var Sven Christer Swahn. För mer information, se kongressrapport i detta Månblad.


LSFF:s hemsida