Hur man blir medlem

Medlemsavgiften för 1999 är 90 kronor. Om ni betalar 2000 års medlemsavgift innan årsmötet i februari så är den 90 kronor. Medlemsavgiften betalas lämpligast in på postgiro 55 87 37 -- 3. Betalningsmottagare ska vara Linköpings Science Fiction-Förening. Uppge namn, adress, telefonnummer och födelsedatum.


LSFF:s hemsida