Medlemsmötena hålls som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka. Om platsen för ett bokmöte ej är angiven så meddelas den på LSFF:s mailinglista och på närmast föregående möte. Det går också bra att ringa Tommy Persson eller Hans Persson för muntligt besked om platsen. Information om aktiviteter som ej hinner komma med här skickas ut på mailinglistan.

6/9
ConFuse-möte hos Tommy Persson klockan 19.00. För de som vill arbeta med ConFuse 2000.

7/9
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

16/9
Bokmöte hos den som gör te (Jukka Nylund) klockan 19.00. Roger Klein presenterar något för diskussion.

29/9
Restaurangmöte på Sukyaki (Japansk) i Norrköping kockan 19.00.

5/10
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

7/10
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00. Tommy Person presenterar något för diskussion.

8/10
Restaurangmöte på Ming (Thailändskt) i Linköping kockan 19.00.

9/10
LSFF:s anime-sektion tittar på film hos Tommy Persson klockan 14.00.

15/10-17/10
Upsala: 1999 -- Swecon 1999. För mer information se artikeln ''Kommande kongresser''.

28/10
Bokmöte hos den som gör te (Kristina och Anders) klockan 19.00. Nanna Svensson presenterar något om Edgar Allan Poe.

2/11
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

11/11
Skräckfilmsafton hos Tommy Persson klockan 18.00.

18/11
Bokmöte hos den som gör te (Kristina och Anders) klockan 19.00. Kristina och Anders presenterar något för diskussion.

7/12
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

9/12
Bokmöte hos den som gör te (Roger Klein) klockan 19.00. Roger Klein förbereder sitt hem för diskussion.

30/12
Bokmöte hos den som gör te (Tommy Persson) klockan 19.00.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 584 32 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping, 013-297705; Roger Klein, Ryds Allé 10B, 584 31 Linköping, 013-171548; Jukka Nylund, Vasavägen 61A, 582 33 Linköping, 013-124657; Magnus Redin och Eva Numminen, Klockaregården 6, 586 44 Linköping, 0705-160046; Stina Edelfeldt, Thomas Padrón-McCarthy och Maria Choi Andersson, Rydsvägen 84B, 584 31 Linköping, 013-260088; Kristina Knaving och Anders Qvist, Björnkärrsgatan 11B11, 584 36 Linköping, 013-179300.


LSFF:s hemsida