Kommande kongresser

Hans Persson och Tommy Persson

ReConnaissance

ReConnaissance är den första i en serie kongresser som ska heta Big European Con, BEC. Den kommer att gå av stapeln den 31 mars-2 april 2000 i Bergen i Norge och satsar på att dra 500-600 deltagare. Medlemskap kostar just för stunden 200 NOK. Hedersgäster kommer att vara Iain M. Banks, Willy Ustad och B. Andreas Bull-Hansen. Det kommer dessutom att finnas en amerikansk hedersgäst, men vem är ännu inte bestämt. Om du vill ha mer information så skriv till reconnaissance@fandom.no.

2Kon: Eastercon 2000

2Kon är den 51:a brittiska påskkongressen och hålls denna gång i Glasgow. Hedersgäster är Guy Gavriel Kay, Deborah Turner Harris och Katherine Kurtz. Mer information kan fås från 2Kon, 30 Woodburn Terrace, St Andrews, KY16 8BA, Storbritannien, 2kon@dcs.st-and.ac.uk eller http://www-theory.dcs.st-and.ac.uk/2Kon/. Svensk agent för kongressen är Linnéa Anglemark, nea@nea.pp.se.

ConFuse 2000

Nästa år är det dags för en ConFuse igen. Ryds Herrgård är bokad helgen 16-18 juni. Hedersgäst är den brittiska science fiction-författaren Stephen Baxter. Mer information kan fås från confuse@lysator.liu.se eller på webbsidan http://www.lysator.liu.se/confuse/. Se mer information på annan plats i detta Månblad.

Swecon 2000: Nasacon 2000

Det kommer också att arrangeras en kongress i Stockholm helgen 7- 9 juli. Mer information på http://www.sigmatc.a.se/nasacon2000/. Det här är tänkt att bli en kongress med kring 150-200 deltagare. Brian Stableford och John-Henri Holmberg är klara som hedersgäster. Nasacon 2000 är Swecon 2000.

Finncon 2000

År 2000 finska nationella kongress kommer att hållas 18-20 augusti 2000 i Helsingfors. I år kommer kongressen att vara ett samarrangemang med en seriefestival. Hedersgäster kommer att vara Neil Gaiman och Stephen Baxter.

Chicon 2000: Den 58:e världskongressen

Världkongressen år 2000 är i Chicago 31 augusti-4 september. Några hedersgäster är Ben Bova, Bob Eggleton och Jim Baen. För mer information se http://www.chicon.org/.

The Millennium Philcon: Den 59:e världskongressen

Världkongressen år 2001 är i Philadelphia 30 augusti-3 september. Några hedersgäster är Greg Bear, Stephen Youll, Gardner Dozois och George Scithers. För mer information se http://www.netaxs.com/%7Ephil2001/.

ConJose: Den 60:e världskongressen

Världkongressen år 2002 är i San Jose, Californien 29 augusti-2 september. Några hedersgäster är Vernor Vinge, David Cherry, Bjo och John Trimble. För mer information se http://www.sfsfc.org/.


LSFF:s hemsida